Equip Docent i PAS

Equip Docent i PAS

 

EQUIP DIRECTIU
Direcció: Montse Julià
Cap d'estudis: Fina MartÍnez
Secretari: Jordi Rovira

 

EDUCACIÓ INFANTIL
P3: Sílvia Pérez
P4: Carmen Pérez
P5: Susana Villon

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Primer: Elia Bernal (M. Cinta Botella)
Segon: Yolanda Diaz
Tercer: Sílvia Raga
Quart: Vivian Molla i Laura Perez-Moreno
Cinquè: Marta Garcia i Fina Martínez
Sisè: Enric Estrems

 

USEE
Ed. Especial: Caterina Segarra
Educadora EE: Lourdes Ferrer
Vetlladora: Héctor Alonso (Marta Gonzàlez)

 

ESPECIALISTES
E. Especial: Teresa Moreno i Carla Torrent
Ed. Física: Marta Garcia i Jordi Rovira
Ed. Musical: Vivian Molla
Llengua Anglesa: Maika Gonzàlez i Teresa Moreno 
EAP: Albert Carbó
Logopèdia: Marina Lopez

 

PAS I CONSERGERIA
Administrativa: Quima Juste
Conserge: Noelia Martin

 

COORDINACIONS
Infantil i Cicle Inicial: M. Cinta Botella
Cicle Mitjà i Superior: Enric Estrems
Riscos Laborals: Marta Garcia
Estalvi Energètic: Enric Estrems
Biblioteca: Yolanda Diaz
Tecnologies Digitals: Jordi Rovira